1

قانون 2 دقیقه برای خوشبختی خوشبختی

News Discuss 
ممکن است با برخی از این اصول آشنایی داشته باشید و یا حتی ندانسته آن ها را در زندگی رعایت کنید . صدها نفر از آنها در هر روز به وقوع می پیوندند. اما به لحاظ عملی، درس این است که تنها “من متاسفم” پس از رفتار بد کافی نیست. https://www.janbalaghi.com/%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story